เปิดสัญญาณรับชม
กรุณากดไปที่ช่อง "หมายเลข 42"
ก่อนดำเนินการ เพื่อรับสัญญาณ